Rodzaje znaków drogowych

znakiNa drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:

  1. znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  2. znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,
  3. sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
  4. sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
  5. sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Należy pamiętać, że znaki drogowe dotyczą zarówno pojazdów jaki i pieszych poruszających się daną drogą.

Znaki drogowe pionowe:

1) Znaki ostrzegawcze – uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2) Znaki zakazu – obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.

3) Znaki nakazu – wskazują kierującemu jak powinien się zachować w miejscu, do którego się zbliża. Znaki nakazujące kierunek jazdy mogą być umieszczone na przedłużeniu osi jezdni (drogi) lub na samej jezdni (drodze).

4) Znaki Informacyjne – Informują one o sposobie korzystania z drogi lub o obiektach znajdujących się w pobliżu drogi. Znaki informacyjne mogą być umieszczane po obu stronach jezdni, na przedłużeniu osi jezdni lub także ponad jezdnią.

5) Znaki kierunku i miejscowości – mają na celu ułatwienie kierującym poruszania się po drogach. Wskazują one drogi lub szlaki drogowe do poszczególnych miast, wsi, dzielnic czy innych obiektów.

6) Znaki uzupełniające – zawierają informacje ułatwiające orientację uczestnikom ruchu drogowego.

7) Tabliczki dodatkowe do znaków drogowych – umieszczane pod znakami drogowymi pionowymi. Wskazują one na charakter danego znaku, pod którym zostały umieszczone.

8) Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi – umieszczane są przed przejazdami kolejowymi.

Znaki drogowe poziome :

Przedstawione są jako linie bądź symbole namalowane na jezdni. Występują one w kolorze białym lub żółtym. Barwy żółtej używa się podczas czasowych zmian spowodowanych np. robotami drogowymi. Obowiązuje ona przed oznakowaniami barwy białej. Oznacza to, że kierujący w pierwszej kolejności powinni stosować się do znaków barwy żółtej.

Sygnalizacja świetlna :

Sygnalizacja świetlna do kierowania ruchem używa świateł o kolorach: „czerwony”, „żółty”, „zielony”. barwy żółtej.

Tutaj zamówisz wydruk znaków.

Możesz również polubić…