Zakazy jazdy w Czechach

czeskieOd 1 stycznia 2016 roku do sieci autostrad czeskich zostały włączone drogi ekspresowe. Należy zwrócić uwagę na drogi pierwszej kategorii, które na niektórych odcinkach uzyskały status dróg dla pojazdów samochodowych. W Czechach obowiązują ograniczenia w ruchu ciężarówek i zestawów pojazdów o DMC powyżej 7,5 ton. W niedziele i w czasie świąt pojazdy te mogą poruszać się po autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach pierwszej klasy jedynie w godzinach od 13.00 do 22.00.
Jak podaje autoserwislodz.com.pl, dodatkowe zakazy obowiązują w okresie letnim, co jest związane ze wzmożonym ruchem turystycznym. Ze względów bezpieczeństwa od 1 lipca do 31 sierpnia istnieje zakaz ruchu w czasie weekendowym. Zaczyna się w piątek i obejmuje godziny od 17.00 do 21.00. W sobotę zakaz ruchu przypada na czas od godziny 07.00 do 13.00, a w niedzielę i święta publiczne od 13.00 do godziny 22.00.
Zakazami specjalnymi objęto pojazdy specjalne i wozy o szerokości przekraczającej dopuszczalne przepisami wymiary o 0,60 m. Pojazdy takie nie mogą poruszać się drogami pierwszej klasy poza obszarami zabudowanymi. Zakaz ten obowiązuje od 25 kwietnia do 30 września, od piątku do niedzieli oraz w przeddzień świąt publicznych w następujących godzinach:

 • w piątki i przeddzień świąt publicznych od 15.00 do 21.00,
 • w soboty oraz pierwszego dnia serii świąt publicznych w godzinach od 07.00 do 11.00,
 • w niedziele i ostatniego dnia świąt publicznych od godziny 15.00 do 21.00.

W Czechach obowiązuje poniższy kalendarz dni świątecznych:
1 stycznia Nowy Rok
28 marca Poniedziałek Wielkanocny
1 maja Święto Pracy
8 maja Dzień Wyzwolenia
5 lipca Proroków Cyryla i Metodego
6 lipca Rocznica śmierci Jana Husa (1415)
28 września Święto Narodowe
28 października Święto Niepodległości
17 listopada Dzień Walk o Wolność i Demokrację
24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia
25 i 26 grudnia Boże Narodzenie

Co nie podlega zakazom?

 • Zwolnione z ograniczeń ruchu na terenie państwa czeskiego są pojazdy transportu kombinowanego, które obejmują kilka gałęzi transportu i odbywają się przy pomocy transportu samochodowego – od nadawcy do najbliższego punktu załadunkowego i z punktu rozładunkowego do odbiorcy.
 • Wszystkie pojazdy, wykorzystywane w sezonowych pracach rolnych, nie są objęte zakazem poruszania się.
 • Wśród pojazdów, ujętych w zwolnieniach od przestrzegania zakazu ruchu, znajdują się pojazdy używane do budowy i konserwacji dróg.
 • Zwolnieniu podlega przewożenie zwierząt oraz produktów spożywczych, ulegających łatwemu psuciu się, wg międzynarodowej umowy ATP – jeśli zajmują ponad połowę ładowności pojazdu.
 • Bez ograniczeń mogą przemieszczać się pojazdy dowożące materiały i paliwo na stacje benzynowe.
 • Zakaz nie obowiązuje pojazdów, które wykorzystywane są do załadunku i rozładunku samolotów, pociągów i statków, w odległości nie przekraczającej 100 km.
 • Zwolnione z ograniczeń są również wozy strażackie, pojazdy policji, sił zbrojnych oraz biorące udział w walkach z żywiołem, w czasie klęsk żywiołowych.
 • Szczególnej uwadze i zwolnieniu z ograniczeń w ruchu podlegają pojazdy transportujące substancje chemiczne, reagujące na temperaturę otoczenia lub krystalizację. Czechy są objęte w transporcie drogowym międzynarodową umową ADR.
 • Nie podlegają zakazom ruchu pojazdy przewożące ładunki pocztowe oraz pojazdy przeznaczone do szkolenia przyszłych kierowców.
 • Po drogach mogą swobodnie poruszać się puste pojazdy, jeśli ich aktywność związana jest z działalnością szczególną, będącą powodem zwolnienia z zakazu jazdy.

Możesz również polubić…