Kategorie praw jazdy

prawo-jazdyKATEGORIA „A”
Wiek: 18 lat
Osoba, która nie ukończyła 18 lat – za zgodą rodziców lub opiekuna.
Uprawnienia:    motocykl
Inne:    prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklem z przyczepą lekką.
Uwaga: szkolenie odbywa się na motocyklu identycznym jak na egzaminie (Yamaha YBR 250)

KATEGORIA „A1”
Wiek: 16 lat
Osoba, która nie ukończyła 18 lat – za zgodą rodziców lub opiekuna.
Uprawnienia:    motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11kW.
Uwaga: szkolenie odbywa się na motocyklu identycznym jak na egzaminie (Yamaha YBR 125)

KATEGORIA „B”
Wiek:    18 lat
Uprawnienia:    pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w punkcie powyżej z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5t. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Inne: prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką do 750kg. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 roku (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 roku) mówi, że do pojazdów samochodowych kategorii B wymienionych w załącznikach do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może być do nich także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750kg, ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3,5t.
Uwaga: szkolenie odbywa się na samochodzie identycznym jak na egzaminie
(Opel Corsa C)

KATEGORIA „B1”
Wiek:    16 lat Osoba, która nie ukończyła 18 lat – za zgodą rodziców lub opiekuna.
Uprawnienia:    trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550kg, z wyjątkiem motocykla.
Inne:    prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką
Uwaga: szkolenie i egzamin odbywa się na naszym samochodzie (Daihatsu/quad)

KATEGORIA „C”
Wiek:    18 lat
Uprawnienia:    pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.
Uwaga: szkolenie odbywa się na samochodzie identycznym jak na egzaminie (Renault Midlum 250)

KATEGORIA „C1”
Wiek:    18 lat
Uprawnienia:    pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką
Uwaga: szkolenie odbywa się na samochodzie identycznym jak na egzaminie (Renault Midlum 150)

KATEGORIA „D”
Wiek:    21 lat Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
Uprawnienia:    autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

KATEGORIA „D1”
Wiek: 21 lat. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
Uprawnienia:    autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą).
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką

KATEGORIA „B+E”
Wiek:    18 lat
Uprawnienia:    pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E

KATEGORIA „C+E”
Wiek: 18 lat.
Uprawnienia:    pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Warunki:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
Inne:    szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii C.
Uwaga: szkolenie odbywa się na samochodzie identycznym jak na egzaminie (Mann TGA360 + naczepa)

Możesz również polubić…